Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ekstraordinært årsmøte

Varsel om ekstraordinært årsmøte

24.mars 2022 kl. 18:30 vil det bli avholdt ekstraordinært årsmøte på Seniorsenteret, Vestby.

Sak: 1. Resultatregnskap 2021

Sak :2. Budsjett 2022

Sakspapirer vil bli lagt ut på møtet. Styret