Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bli kjent tur til Gjøseid!

Fra Bli kjent tur til Songevann 1.juni.

Bli kjent tur til Berit og Arne Martin på Gjøseid.

Velkommen til "Bli kjent tur", til Gjøseid.

Adr. Gjøseidveien 151.

Gjøseid ligger mellom Laget og Gjeving. Skiltet ved Løvdal.

Ta med kaffe, niste stol.