Bli kjent tur til Gjøseid!

Fra Bli kjent tur til Songevann 1.juni.

Bli kjent tur til Berit og Arne Martin på Gjøseid.

Velkommen til "Bli kjent tur", til Gjøseid.

Adr. Gjøseidveien 151.

Gjøseid ligger mellom Laget og Gjeving. Skiltet ved Løvdal.

Ta med kaffe, niste stol.