Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Alle møter er avlyst inntil videre pga Covid-19. Se mer info under.

.

Info til våre medlemmer.

På grunn av at situasjonen når det gjelder Covid, er det kommet inn anbefaling fra Pensjonistforbundet sentralt om å utsette årsmøter.

Vi blir anbefalt å ikke ha årsmøte i mai.

Dette må utsettes til vi får mer informasjon fra sentralt hold.

Årsmøte som vi satte til 27. mai utgår inntil videre.

Møtet som vi har satt for våre medlemmer til den 3. juni må derfor og utsettes inntil videre.

Styret i vårt lokallag ønsker alle våre medlemmer en god vår.

Mvh. Marianne Evensen