Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

AKTIVITETSPLAN 2021

Vi jobber for å fremme en aktiv pensjonisttilværelse

Alle som kan og vil deltar i møter lokalt, regionalt og i fylket.

NAV Hedmark Pensjonistforening bidrar til å skape møteplasser, kunnskap og gode opplevelser

Aktiviteter 2021

Januar:

Februar:

11.02.21: Styremøte på NAV Innlandet Hamar, plan for 2021

Mars:

April:

21.04.21: Styremøte på NAV Innlandet Hamar, forberedelse årsmøte

Mai:

Juni:

09.06.21: Årsmøte på Maihaugen, Omvisning, lunsj, årsmøte og underholdning

Juli:

August:

18.08.21: Tur til Atlungstad Brenneri, omvisning og enkel servering

September:

15:09.21: Styremøte

? : Regionale arrangementer

Oktober:

? : Styremøte

November:

? : Regionale julebord/julelunch

Desember:

Faste regionale treff:

SØR-ØSTERDAL: Region Sør-Østerdal vil fortsette med faste treff på Forstmann restaurant, Skogmuseet hver tredje onsdag i måneden fra kl. 11:00 - 13:00.  Alle er hjertelig velkomne.

GLÅMDALEN: Promenadekafeen 1.tirsdag i måneden kl 12:00.

HEDMARKEN: Jordbærpikene i 2.etg, evt. Volum i 3.etg. på CC Hamar hver 4. onsdag i måneden fra kl 12:00 – 14:00

NORD-ØSTERDAL: Sender ut egen invitasjon til sine pensjonister.

LILLEHAMMER:

GJØVIK:

Alle er velkomne til å møte opp på tvers av regionene

Styret i NAV Innlandet pensjonistforening:

Leder

Marit Tofastrud Vestli

Anders Sørensens veg 11, 2334 Romedal

Tlf. 922 27 576

E-post: marit.vestli@live.no

Nestleder

Oddrun Anita Solheim                                                          

Myrvegen 44, 2322 Ridabu                                                   

tlf: 959 62 131                                                                               

E-post: oddrun.anita@outlook.com

Sekretær

Jonny Nordby

Kristian Bakkens veg 25 C, 2316 Hamar

906 76 510

E-post: jonnynor@online.no

Kasserer

Victor Strand

Nordnesveien 70, 2460 Osen

Tlf 913 35 851

E-post: vic-3@online.no

Styremedlem

Turid Kolseth

Kølbrenna 25, 2388 Brumunddal

Tlf 938 86 618

E-post: tu-kolse@frisurf.no

Styremedlem

Torhild Lunke

Sollivegen 85, 2611 Lillehammer

Tlf: 959 25 693

E-post: torhild.lunke@gmail.com

Vi henter impulser fra

•     Våre medlemmer

•     NAV Innlandet

•     Pensjonistforbundet

når vi skal planlegge videre aktiviteter

Velkommen til å delta