Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

1.mai frokost 2022

Foto: Digitalmuseet - Kongens plass

Frokost

Det vil være frokost på servicesenteret 1.mai 2022

Fra 09:00 - 11:00

Kr. 50,- pr pers

Kr. 100,- for familie

1.mai pin kr. 30,-

Underholdning

arr. 1.maikomiteen