Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte Risør Pensjonistforening

Årsmøte i Risør Pensjonistforening

Årsmøtet skal etter retningslinjene arrangeres i februar. På grunn av pandemien ble det utsatt til 27.mai. Da regnet vi med at det var greit å arrangere fysiske møter igjen.

Som alle vet, er smittesituasjonen fortsatt utfordrende og styret vil på styremøte 11.5 ta endelig beslutning om årmøtet kan gjennomføres på planlagt dag. Medlemmene vil få beskjed rett etter det.

Da vil også saksliste og sakspapir sendes ut.