Årsmøte på Roverud Samfunnshus 9.2.22. kl 16.30. Underholdning ved Åse og Rolf. Bevertning. Utlodning

Årsmøte

På Roverud Samfunnshus 9.2.22. kl 16.30. Underholdning ved Åse og Rolf. Bevertning. Utlodning