Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte/medlemsmøte

Årsmøte/medlemsmøte plakat

Vi innbyr til årsmøte med vanlige årsmøtesaker med etterfølgende medlemsmøte Tirsdag 22. feb. 2022 klokken 18,00. Vær oppmerksom på at det er påmelding og fristen er satt til 18. feb. 2022. Se Plakat over. Oppslag på de vanlige steder. Det blir også sendt SMS til de aller fleste. Leder i Pensjonistforbundet Trøndelag Kjell Gylland besøker oss denne kvelden og vil også være kveldens tema. Ellers spiller "Spælloppan", det kan også bli litt allsang. Serveringen blir av typen enkel. Beklager å glemt opplysning om inngang kr. 100.-. Det blir som vanlig åretrekking på inngangs biletten. Velkommen.

Årsmøte.