Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte/Medlemsmøte

Årsmøte/medlemsmøte

Velkommen til årsmøte/medlemsmøte på Vollbo. Vanlige årsmøtesaker. Orientering om turer og arrangementer i høst. Servering, underholdning og utlodning.