Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Pensjonistforbundet Hordaland tirsdag 22. mars

Årsmøtet 15. juni 2021 måtte vi ta frem 1-meteren og holde avstand.

Tirsdag 22. mars kl. 10.00 kan rundt 90 delegater og gjester ønskes velkommen til årsmøte i Pensjonistforbundet Hordaland på Radisson Blu Royal Hotel i Bergen.

Årsmøtet i 2021 ble utsatt til 15. juni og styret hadde både en plan A og en plan B for gjennomføringen av årsmøtet. Heldigvis kunne styret arrangere årsmøtet fysisk etter plan A , riktignok noen måneder senere enn vedtektene sier.

Nå er det bare 9 måneder siden sist tillitsvalgte møttes på et årsmøte i fylkesforeningen. Men styret legger fram en årsberetning som viser stor virksomhet på tross av nedstenging av samfunnet bortsett fra noen få måneder høsten 2021. Foreninger og lag kan se tilbake på aktiviteter de har arrangert for eldre hjemmeboende og på omsorgssentre med midler fra Helsedirektoratet/Statsforvalteren.

Styret i Pensjonistforbundet Hordaland ser fram til et årsmøte med stor aktivitet, og at vi inspireres til å fortsette arbeidet for å skape et aldersvennlig samfunn. For å klare det må vi bli flere røster som gjør krav til de som sitter med "nøkkelen" enten det er sentralt, i fylket eller i kommunene.