Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

ÅRSMØTE I PENSJONISTFORBUNDET BJØRNAFJORDEN

Årsmøte i Pensjonistforbundet Bjørnafjorden torsdag 17. februar kl. 13.00 i Beststovo, Os Vanlege årsmøtesaker. Vi får besøk av Jan Davidsen, leiar i Pensjonistforbundet som innleiar til debatt. Ynskjer alle medlemmer vel møtt!

P.g.a. servering vil vi gjerne ha tilbakemelding på om du kjem. Send epost til: aase.gjerde@gmail.com eller tlf: 922 36 482