Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Lindås pensjonistlag utsatt

Glimt frå Lindås pensjonistlag si markeringa av Eldredagen 1. oktober 2020 på Westland Hotel.

Årsmøtet utsatt til i mai 2021

Årsmøte i Lindås pensjonistlag er utsett til 27. mai 2021 grunna koronasituasjonen. Av smittevernhensyn og i påvente av vaksine vedtok styret dette då det ikkje er trygt å samlast i større grupper. Om situasjonen blir betre tidlegare vurderer vi medlemsmøte etter påske. Styret ønskjer alle medlemmer med familie/vener ein fin vinter og vår, og ser fram til å treffast att. Normal aktivitetsplan er sett på vent til hausten.