Årsmøte i Kristiansund Pensjonistforening

Årsmøte 24.mars 2022

Årsmøtet vil bli avholdt på Barmanhaugen eldresenter torsdag 24.mars 2022 kl 1800

Vanlige årsmøtesaker

Enkel servering