Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Kristiansund Pensjonistforening

Årsmøte 24.mars 2022

Årsmøtet vil bli avholdt på Barmanhaugen eldresenter torsdag 24.mars 2022 kl 1800

Vanlige årsmøtesaker

Enkel servering