Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte i Karasjok pensjonistforening

Ordinært årsmøte avholdes på De Samiske Samlinger mandag 22.mars kl. 12.00

Til behandling foreligger:

  • beretning for 2020
  • regnskap for 2020
  • Forslag til arbeidsplan for 2021
  • budsjett for 2021
  • valg.
  • Andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet bes sendt styret innen 8.mars.