Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021

Helga Hjetland vil være vår gjest frå Pensjonistforbundet sentralt. Tema for foredraget hennar vil mellom anna vere "Det eldrepolitiske biletet etter valet".

Helga Hjetland er vår gjest frå Pensjonistforbundet sentralt. Ho vil snakke om "Det eldrepolitiske biletet etter valet".

Etter kaffipause og enkel servering vil det bli vanlege årsmøtesaker som årsmelding, rekneskap, aktivitetsplan og budsjett og val.

Arrangementet er planlagt utifrå gjeldande smittevernreglar. Vi er vane med at situasjonen fort kan endre seg, så vi må ta atterhald om moglege endringar. Det kjem vi i så fall tilbake til.