Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022 m/medlemsmøte

Årsmøte 2022 og medlemsmøte.

Årsmøtet behandler Årsmelding og regnskap for 2021, budsjett og handlingsplan for 2022 samt innkomne forslag og valg av leder og styremedlemmer.

Etter Årsmøtet blir det medlemsmøte. Solbjørg Lervik, leder av Eldrerådet i Sarpsborg kommer og vil snakke om eldrerådets arbeid og prioriteringer.