Årsmøte 2022 m/medlemsmøte

Årsmøte 2022 og medlemsmøte.

Årsmøtet behandler Årsmelding og regnskap for 2021, budsjett og handlingsplan for 2022 samt innkomne forslag og valg av leder og styremedlemmer.

Etter Årsmøtet blir det medlemsmøte. Solbjørg Lervik, leder av Eldrerådet i Sarpsborg kommer og vil snakke om eldrerådets arbeid og prioriteringer.