Årsmøte 2022 i Kløfta Pensjonistforening

Årsmøte 2022

Kløfta Pensjonistforening skal ha Årsmøte på Kløfta Velhus torsdag 24. februar 2022 kl. 18.00.

Vi tar utgangspunkt i at det blir et normalt møte uten koronarestreksjoner.