Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022 i Kløfta Pensjonistforening

Årsmøte 2022

Kløfta Pensjonistforening skal ha Årsmøte på Kløfta Velhus torsdag 24. februar 2022 kl. 18.00.

Vi tar utgangspunkt i at det blir et normalt møte uten koronarestreksjoner.