Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021 Holt pensjonistforening er gjennomført!

Årsmøte i 2021 gjennomføres som et delvis digitalt arrangement. Årsmøtepapirer er sendt ut til alle medlemmer. Medlemmene kan reagere med melding til leder, Anders Grændsen, innen 4.mai kl.17.00.

Holt pensjonistforenings gjennomføring av årsmøtet i 2021.

 Vi ber deg som medlem av Holt pensjonistforening å lese gjennom vedlagte forslag til vedtak ved dette årsmøtet.Hvis du har innvendinger eller ønsker forandringer må du komme med innvending til leder,

 Anders Grændsen, på E-post, telefon eller brev innen 04.mai 2021.

Adr; Anders Grændsen, Skjerkholtveien 106, 4900 Tvedestrand.

E-post; anders.grendsen@gmail.com

Telefon; 92022392

 Har du ingen innvendinger til vedlagte forslag, som styret anbefaler, kan du la være å reagere og årsmøtet er gjennomført på denne måten.

 Styrets forslag til vedtak;

 Årsmelding.              Godkjennes som vedlagt.

Regnskap.                  Godkjennes som vedlagt.

Budsjett.                   Godkjennes som vedlagt.

Valg.                                      Valgkomitens forslag anbefales. * Karl Løhaugen trekker seg/ Lars Albretsen anbefales som ny revisor.

Ny valgkomite.         Vårt forslag. Marit Lilleholt går inn som ny, Karin Flaten og Ingebjørg Lofstad er fra før.

Arbeidskomite.          Valgkomiteens forslag anbefales.

Aktiviteter gjennom året.

                                              Styrets forslag til aktivitet, se vedlagt.

Utsendinger til fylkeslagets årsmøte i juni;                 Anders Grændsen, Torkell-Erik Gledje og Tore Moen.

Les gjennom vedlagte forslag og saker, kan du akseptere dem, ser vi årsmøtet som gjennomført. Hvis du har innvending tilkjennegir du dem til Anders Grændsen, se over.

Styret er ansvarlig og underskriver resultatet av dette ”Digitale” årsmøtet, når det er avsluttet 04. mai kl. 17.00.

 For styret.      Anders Grændsen      

                                  Holt 07.april 2021.

Årsmøtet er gjennomført!

Ingen bemerkninger til gjennomføringen, alle saker som ble lagt frem ble godkjent.

Nytt og gammelt styre møtes 10.mai for å godkjenne nytt styre og vedtatte saker!

Holt 4. mai kl.22.00

Tore Moen leder.