Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2021 Holt pensjonistforening (4.mai)

Årsmøte i 2021 blir 4.mai kl 18.00, på Holt bedehus.

Årsmøte .

Start kl.18.00

 1. Velkommen!
 2. Sang.
 3. Hilsen fra Fylketsleder Ivar Netland.
 4. Lege Bodil Aasvang Olsen om korona!
 5. Kaffe, kake og utloddning.
 6. Sang.
 7. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2020.
 8. Valg.
 9. Takk til representanter som går ut av oppgaver og arbeidskomite.
 10. Sang Guds signe vårt dyre fedreland...
 11. Vel heim......