Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 2022

Årsmøte 2019

Lakselv hotell, 29. - 30. mars 2022

Sakliste - Dagsorden

Tirsdag 29.3.22 Kl. 12:00 Fremmøte – lunsj. Kl. 13:00 Årsmøte.

 1. Åpning og registrering

 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

 3. Valg av møtedirigent.

           Forretningsorden

           Valg av møtesekretær.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning for 2021 for fylkesforbundet og helseutvalget

 1. Regnskap for 2021 for fylkesforbundet

 2. Innkomne saker.

  a) Satser for jubileer til lokalforeninger

  b) Permanent sommertid i Norge

  c) Medlemskontingent

   7. Aktivitetsplan 2022

Kl. 18:00 Avslutning 1. dag

Kl. 19:00 Middag

Kl. 20:00 Musikk – dans og loddsalg

Onsdag 30. mars 2022

Fra kl. 06:30 Frokost

Kl. 09:00 Årsmøte fortsetter 2. dag

8. Budsjett 2022

 1. Informasjon fra Pensjonistforbundet ved Jan Davidsen

 2. Valg

  Kl. 13:00 Avslutning årsmøte 2022 – lunsj og hjemreise.