Årsmøte 2022

Årsmøte 2019

Lakselv hotell, 29. - 30. mars 2022

Sakliste - Dagsorden

Tirsdag 29.3.22 Kl. 12:00 Fremmøte – lunsj. Kl. 13:00 Årsmøte.

 1. Åpning og registrering

 2. Godkjenning av innkalling og sakliste

 3. Valg av møtedirigent.

           Forretningsorden

           Valg av møtesekretær.

Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

4. Årsberetning for 2021 for fylkesforbundet og helseutvalget

 1. Regnskap for 2021 for fylkesforbundet

 2. Innkomne saker.

  a) Satser for jubileer til lokalforeninger

  b) Permanent sommertid i Norge

  c) Medlemskontingent

   7. Aktivitetsplan 2022

Kl. 18:00 Avslutning 1. dag

Kl. 19:00 Middag

Kl. 20:00 Musikk – dans og loddsalg

Onsdag 30. mars 2022

Fra kl. 06:30 Frokost

Kl. 09:00 Årsmøte fortsetter 2. dag

8. Budsjett 2022

 1. Informasjon fra Pensjonistforbundet ved Jan Davidsen

 2. Valg

  Kl. 13:00 Avslutning årsmøte 2022 – lunsj og hjemreise.