Årsmøte 8. februar 2022

SIGGERUD PENSJONISTFORENING

Innkalling til årsmøte på klubbhuset til Siggerud IL.

Tirsdag 08. Februar 2022, kl. 11.00

Saksliste:

  • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Styrets årsmelding for 2021 (deles ut på årsmøtet)
  • Regnskap for 2021 (utdeles på årsmøtet)
  • Fastsettelse av kontingent for 2022
  • Kontingenten for 2022 er kr. 470,- med fordeling: kr. 260,- sentralt, kr. 100,- fylke og kr. 110,- til lokalforening.
  • Innkomne forslag.
  • Valg (Valgkomiteens innstilling er oversendt sammen med innkallingen.

Viser til tidligere innkalling på SMS.

Styret den 12. januar 2022

v/Niels Christian Pedersen

Leder.