Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 8. februar 2022

SIGGERUD PENSJONISTFORENING

Innkalling til årsmøte på klubbhuset til Siggerud IL.

Tirsdag 08. Februar 2022, kl. 11.00

Saksliste:

  • Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  • Styrets årsmelding for 2021 (deles ut på årsmøtet)
  • Regnskap for 2021 (utdeles på årsmøtet)
  • Fastsettelse av kontingent for 2022
  • Kontingenten for 2022 er kr. 470,- med fordeling: kr. 260,- sentralt, kr. 100,- fylke og kr. 110,- til lokalforening.
  • Innkomne forslag.
  • Valg (Valgkomiteens innstilling er oversendt sammen med innkallingen.

Viser til tidligere innkalling på SMS.

Styret den 12. januar 2022

v/Niels Christian Pedersen

Leder.