Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 1.mars kl.18.00

Bli kjent tur til Songe

Årsmøte 1.mars kl.18.00, på Holt bedehus.

Holt pensjonistforening

Vanlige årsmøtesaker. 

Eventuelle forslag sendes styret senest 20.februar.

(e-post: tmoen253@gmail.com eller SMS til Tore Moen 93403879)

Detaljert program og sakspapir sendes på epost/SMS og legges ut på nettsida en uke før møtet.

 Vel møtt!