Årsmøte 1.mars kl.18.00

Bli kjent tur til Songe

Årsmøte 1.mars kl.18.00, på Holt bedehus.

Holt pensjonistforening

Vanlige årsmøtesaker. 

Eventuelle forslag sendes styret senest 20.februar.

(e-post: tmoen253@gmail.com eller SMS til Tore Moen 93403879)

Detaljert program og sakspapir sendes på epost/SMS og legges ut på nettsida en uke før møtet.

 Vel møtt!