Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent medlemsmøte

Åpnet medlemsmøte

Medlemmene i Oslopensjonistene

Åpnet medlemsmøte

Det har ikke gått noen hus forbi at samfunnet er blitt åpnet etter koronaepidemien. Mange har følt det siste halvannet året som en ensomhetsepidemi på grunn av restriksjonene i vårt sosiale liv. 

Men nå!

– inviterer vi til å samles til medlemsmøte:

Sted: Høyres Hus Konferanse og selskapslokaler,

Stortingsg 20, Oslo

Dato: Tirsdag 12. oktober -21

Tid: Kl. 1200

Hovedinnslag:

«Eldreomsorgen i endring»

ved Etatsdirektør Helge Jagmann, Sykehjemsetaten i Oslo

I tillegg:

Info fra Styret

Stortingsg 20 ligger tett opp til Nasjonalteatret med kort vei alle T-baner, busser og tog

Mer informasjon møtene blir lagt ut på -

Vår webside: https://www.oslopensjonistene.no

Facebook-side: https://www.facebook.com/oslolpensjonistene/

Enkel servering

Ta gjerne med en bekjent.

Velkommen!

For styret i Oslopensjonistene

Oddbjørn Grønset (s)

Styreleder