Åpent møtet 7.mars kl.18.00 på Holt bedehus

Gammelt bilde fra Gården til Jens Tore Johnsen

Velkommen!

Åpent møtet 7.mars kl.18.00 på Holt bedehus

Velkommen

Meldinger fra fylket.

Årsmøte i fylket 30.03

Amalie om datahjelpen!

         Vi har datahjelp annen hver fredag på Bibelioteket.

Årets program /turer!

         Vi går gjennom turtilbudene.

Kaffe/kake/utlodning.

Hva kan du bruke Facebook til?

         I dag viser vi hvordan Jens Tore lagde en side om grenda si!

Avslutning!