Åpent møte med innlagt årsmøte

Besøk av advokat Fredrik Undheim og Årsmøte

Advokat Fredrik Undheim besøker oss og forteller om Hovedprinsippene i arveloven.

Årsmøte med vanlige årsmøtesaker og besøk av Hallfrid Kristoffersen, leder Pensjonistforbundet Rogaland.

Bevertning. Inngangspenger kr. 100."