ÅPENT MØTE MANDAG DEN 6.12 KL 12 møt forbundsleder Jan Davidsen

Møt Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen Tema: «En million pensjonister – får vi vår rettmessige del av «kaka»»?

Pensjonistforbundet og pensjonistforeningene er den viktigste brikken i arbeidet med å påvirke sentrale og lokale myndigheter slik at vi pensjonister får en god og anstendig alderdom. Økt levealder gjør at mange har en lengere tid som pensjonist enn den tid de har vært i jobb.

De fleste av oss har det bra, men de med minst har store utfordringer. Jan Davidsen er «på» ovenfor politikere fra alle politiske partier – og vi får noen seire, men de fleste av våre krav er fortsatt «kampsaker»

Nå er kampen i Stortinget og mot den nye «rød/grønne» regjeringen samt kommunene. Bli oppdatert – Jan Davidsen står midt i dette viktige arbeidet.

VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE på Samfunnshuset mandag den 6. desember kl 12.00!

VEL MØTT!

Hilsen

Kirkenes Pensjonistforening, styret