Åpent møte Klepp Pensjonistlag

Åpent møte med tema HELSE

Fagfolk fra kommunen kommer og snakker om det å bli eldre og aktivitet i hverdagen. Det vil også bli orientert om ulike demens symptomer og sykdommer. Hvilket tilbud kommunen har innen Hverdagsrehabilitering og for Demente vil de orientere om. Det vil bli anledning til å stille spørsmål. Bevertning. Inngangspenger kr. 100