Åpent møte i Holt pensjonistforening.

Vi får besøk av Frank Thorsen, som vil snakke om krigsseilerhistorien.

Åpent møte i Holt pensjonistforening.

Vi får besøk av Frank Thorsen, som vil snakke om krigsseilerhistorien. Frank er sønn av en krigsseiler og jobber som frivillig for krigsseiler-registeret.

Han vil vise hvordan du kan gå inn på nettet og finne historiene til mange krigsseilere, også mange fra Tvedestrand.

Ellers har vi de vanlige foreningssakene.

Alle velkommen.