Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte 5.april

Hør om Fremtidsfullmakt v/ adv. Atle Helljesen.

Møte på Holt bedehus tirsdag 5.april kl 18.00.

Hovedtema er Fremtidsfullmakt og testamente, v/ adv. Atle Helljesen. Her vil du lære mer om hvordan du kan ha styringa også etter at du er blitt satt utenfor, blant annet ved sykdom.

Du vil høre mer om sommerens aktiviteter.

Alle vekommen!