Pensjonistforbundet Nedre Eiker inviterer til åpent møte.

Vi får informasjon fra forebyggende helseteam for eldre ved Malin Nylander. Hva kan vi gjøre selv? Hva kan vi få hjelp til? Hvem skal vi spørre?

Gunnar borgen spiller til dans.

Bevertning og loddsalg.

Inngang: kr 50,- for medlemmer,

kr 100,- for ikke medlemmer