Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Nedre Eiker inviterer til åpent møte.

Vi får informasjon fra forebyggende helseteam for eldre ved Malin Nylander. Hva kan vi gjøre selv? Hva kan vi få hjelp til? Hvem skal vi spørre?

Gunnar borgen spiller til dans.

Bevertning og loddsalg.

Inngang: kr 50,- for medlemmer,

kr 100,- for ikke medlemmer