Åpent Julemøte Klepp Pensjonistlag

Åpent julemøte Klepp Pensjonistlag

15 desember kl 15.30 er alle velkommen til Klepp Pensjonistlag sitt julemøte på Folkehjelpshuset. Sogneprest Just Salvesen kommer og forteller om sin tid som sjømannsprest i London og Johannes Byberg med kamerater vil synge og spille. Bevertningen blir Riskrem og Lefse. Åresalg med flotte premier. Inngangspenger kr 100.