Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpen temadag om velferdsteknologi

Harstad 3. mai

Pensjonistforbundet vil i samarbeid med Pensjonistforbundet Troms invitere til en temadag om velferdsteknologi. Arrangementet er åpent for alle.

Velferdsteknologi kan forebygge ensomhet og bidra til trygghet, mestring og aktivitet – og er også til stor hjelp for pårørende. Pensjonistforbundet ønsker å bidra med kunnskap om hvorfor vi trenger teknologi i helsetjenesten og hvilke muligheter som finnes.

Vi inviterer også representanter fra kommunen og Eldrerådet til møtet, for å høre litt om hvilke tiltak kommunen har gjort eller planlegger.

Arrangementet er gratis, og foregår ved Thon Hotel Harstad tirsdag 03. mai

Foreløpig program

10.30   Kaffe og noe å bite i

11.00   Velkommen v/ Pensjonistforbundet Troms

11.10   Velferdsteknologi er for alle, v/Anne-Kari Minsaas

12.00   Representanter fra kommunen / Eldrerådet / Helseutvalget

13.00   Lunsj

13.50   Tema fortsetter / spørsmål

14.30   Slutt

Frist for påmelding er 19. april

For påmelding ta kontakt med fylkessekretær Jorunn Nyvoll på mail troms@pensjonistforbundet.no, eller telefon 48 05 13 79

Velkommen!