Økonomi og arbeidsliv

Politikken vår

Hovedsatsning: Et økonomisk krafttak for dem som har minst blant alders- og uførepensjonister.

Økonomi og arbeidsliv

Pensjonisttilværelsen strekker seg over mange år og rommer ulike faser og livssituasjoner. Mange opplever at helsen og økonomien er god og mange har mulighet til å kombinere arbeid og pensjon.

Noen velger å jobbe heltid, andre deltid, og noen er pensjonister på heltid. I 70-årsalderen er de fleste ute av arbeidslivet. I disse årene må vi leve av pensjonen alene og det vi har spart opp i løpet av livet.

Etter hvert som vi blir eldre begynner mange å merke svekket helse, noen må kanskje benytte flere helse- og omsorgstjenester, noen opplever å miste livsledsager og mange må på sykehjem.

Pensjonistforbundet vil jobbe for at alle pensjonister er sikret økonomisk trygghet og forutsigbarhet gjennom ulike faser og livssituasjoner i alderdommen.

Vi vil jobbe for at eldre kan stå lengeri arbeid i et arbeidsliv fritt for aldersdiskriminering.

Vi vil også jobbe for at vi har et godt trygde- og pensjonssystem som sikrer en rettferdig pensjon å leve av, når vi må trappe ned eller trekke oss helt ut av arbeidslivet.

Pensjonister må være sikret en trygg inntekt også når livsledsageren forsvinner og deler av husholdningsinntekten faller bort.

Det er en viktig del av Pensjonistforbundets økonomiske politikk at egenandeler for medisiner og helse- og omsorgstjenester  holdes på et lavt og rimelig nivå.

Pensjonistforbundet vil jobbe for en rettferdig beskatning. Som pensjonist har vi lavere inntekt enn yrkesaktive og det må bli reflektert i en riktigere beskatning av pensjonsinntekter.

Samtidig prioriterer Pensjonistforbundet velferd, helse og trygghet i alderdommen fremfor lavere skatt for den enkelte.

Heldigvis er det slik at de fleste alderspensjonister i Norge har en god økonomi. Samtidig er enslige minstepensjonister og minstepensjonistektepar overrepresentert i lavinntektsgruppen i Norge, og blant de eldste er det fortsatt pensjonister som sliter økonomisk. Pensjonistforbundet vil i landsmøteperioden jobbe for at pensjonister som er økonomisk
vanskeligstilt får et løft over statsbudsjettet.

 

0 resultater