Aktive eldre

​Politikken vår

Hovedsatsning: Det skal etableres et nasjonalt eldreombud, for å
ivareta eldres rettigheter

Aktive eldre

 Eldrepolitikk handler om mye mer enn sykdomsbekjempelse
og institusjonell pleie og omsorg. Flertallet av menn og kvinner mellom 65 og 75 år oppgir selv at de har god helse, og to av tre 80-åringer synes de klarer seg bra selv.

Til tross for at andelen unge, friske eldre blir stadig større i Norge, er det få politikere som snakker om denne delen av livet
som en aktiv tid.

 Pensjonistforbundet mener at en aktiv alderdom skaper livsglede og helse. Vi vet at en av årsakene til at eldre ikke deltar i frivillige aktiviteter eller organisasjoner, er at de ikke har blitt spurt. Derfor jobber vi for at alle eldre skal bli invitert inn i lokale fellesskap, for eksempel gjennom tilbud om et aktivitetssenter i sin kommune.

Alle står fritt til å fyllepensjonisttilværelsen med det de selv ønsker. Det viktige er at tilbudet om aktivitet er tilgjengelig for
alle som ønsker det.

Vi trenger å se og høre mer fra de unge eldre dersom eldrepolitikken i større grad skal omfatte denne store, ressurssterke gruppen. Det krever også noe av den enkelte.

Pensjonister må stå fram og kreve sin rett i de organer der saker blir drøftet og avgjørelser blir tatt. Derfor vil vi i Pensjonistforbundet være med å styrke alle landets eldreråd og rekruttere flere unge eldre til å være med å ta del i samfunnsutviklingen.

0 resultater