I muntert lag. Fra foreningens jubileum i desember 2012. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

 Velferdsteknologi på dagsordenen

 Styret fikk fornyet tillit da Fagforbundets pensjonistforening avd. 139 hadde sitt årsmøte i januar. Det betyr at lederklubba fortsatt svinges av Knut Aage Sveen. Teknologiske løsninger i hjemmet var tema på årsmøtet.

 Foreningens årsmøte ble holdt i Parkgården 13.januar hvor leder ønsket velkommen til 18 frammøtte. Foruten årsmøtesakene var velferdsteknologi dagens hovedtema. Assisterende omsorgssjef Anne Brendjord holdt foredrag hvor hovedpunktene var:
- Velferdsteknologi handler om mennsker. Omsorgssektoren står overfor store utfordringer i årene som kommer, spesielt med tanke på eldrebølgen. Velferdsteknologi er ett av flere hjelpemidler for å møte disse utfordringene. Teknologi skal ikke erstatte de nødvendige tjenestene, men  være et viktig supplement for å skape økt trygghet. Med velferdsteknologi koblet med pasientjournalen får brukerne riktig hjelp når de trenger det og kan bo lenger hjemme på en trygg måte.
Bevegelsessensorer, fallsensorer og temperatursensorer gir en helhetlig løsning og betyr at varsler fra ulike sensorer samles ett sted og man får en god oversikt over brukeren.

Velferdsteknologi prøves ut og utvikles sammen med brukere, pårørende og ansatte i omsorgstjenestene. - Vi må ha tro på dette prosjektet, men det vil kreve store endringer i måten å utføre omsorgsarbeidet på, avsluttet Brendjord.

Selve årsmøtesakene gikk raskt og greit unna med godkjenning av årsberetning og regnskap. Valgkomiteen hadde ikke fått noen oppsigelser. Dermed er vervene slik fordelt i 2014:
Knut Aage Sveen (leder), Elisabeth T.Sander (nestleder), Anne-Marie Flensborg (sekretær), Jan Kåre Hanstad (kasserer), Ella Bjørnstad (styremedlem), Ella Bjørnstad og Elisabeth T.Sander (tur- og festkomite), Knut Aage Sveen (representant til fylkesårsmøtet), Anne-Marie Flensborg (vara til fylkesårsmøtet), Unni Rostad og Anne Marie Johansen (valgkomite), Anne Marie Johansen og Unni Rostad (revisorer).

0 resultater