Eldrekommisjon, en god ide

Tidligere statsråd Bjarne Håkon Hanssen har tatt til orde for en egen eldrekommisjon. Dette er en god tanke som bør foredles og realiseres.

 "Velferdsstaten tåler ikke å ta vare på dobbelt så mange eldre. Norge har ikke funnet løsningen" uttaler den tidligere helseministeren. Han mener videre at norske politikere ikke har tatt problemet på alvor.

Pensjonistforbundet er glad for at det vi i lengre tid har hevdet nå får støtte og blir løftet høyere på agendaen. Det er ikke tvil om at vi står overfor enorme utfordringer etterhvert som årene går. Veksten i antall eldre er stor mens veksten i omsorgstilbud ikke er like markant, Vi må tenke annerledes og derfor er utfordringen fra Bjarne Håkon Hanssen til myndigheterne på sin plass.

Vi vil være med i denne kommisjonen.
Når en slik kommisjon skal nedsettes og kompetanse skal plasseres er det helt naturlig å ta med Pensjonistforbundet. Vi vet hvor skoen trykker og vi kan tilføre en slik kommisjon mye nyttig informasjon og ideer.

0 resultater