Eldreråd

Pensjonistforbundet var en viktig pådriver for at eldreråd i alle kommuner og fylkeskommuner ble lovbestemt i 1992.

Eldre over 60 år er like samfunnsengasjerte og interessert i politikk som resten av befolkningen. Likevel er eldre dårlig representert i kommunestyrer og fylkeslag. Dette er bakgrunnen for at Pensjonistforbundet var en viktig drivkraft for å få gjennom Lov om kommunale- og fylkeskommunale eldreråd.

Loven sikrer at eldre skal bli hørt i saker som gjelder dem selv i kommunen og fylket. Vi mener nemlig at eldres rett til medbestemmelse er en viktig del av demokratiet, og at underrepresentasjon dermed er en stor utfordring. Eldreråd er et rådgivende organ som skal behandle alle saker som gjelder levekår for eldre i kommunen eller fylket. Gjennom dette rådet har eldre, som ellers er underrepresentert i demokratisk valgte styrer og utvalg, mulighet til å påvirke slik at både lokalsamfunnet og tjenester utformes slik at de er tilgjengelige for alle.

 

0 resultater