Slik utformes politikken

De politiske sakene Pensjonistforbundet kjemper for, er demokratisk stemt fram på forbundets landsmøte, som avholdes hvert tredje år.

Pensjonistforbundet har 250 000 medlemmer og 10 000 tillitsvalgte landet over. Hvert tredje år avholdes landsmøte og det samles godt over 100 tillitsvalgte som representerer alle landets fylker og de lokalforeninger, samt representanter for de kollektivt tilmeldte organisasjonene.

På landsmøte velges politisk ledelse for de neste tre årene og et politiske handlingsprogram stemmes fram på demokratisk vis. Handlingsprogrammet rommer den politikken Pensjonistforbundet skal kjempe for å få gjennomslag for i neste periode.

0 resultater