Dette betyr statsbudsjettet for pensjonister

Regjeringen la i dag fram sitt endrede statsbudsjett for 2014. Her er de endringene Pensjonistforbundet mener det er viktigst å merke seg.

Økning av trygdeavgiften rammer særlig pensjonister

Regjeringen foreslår å øke trygdeavgiften med 0,4 prosent, dette betyr at trygdeavgiften økes fra 4,7% til 5,1% for pensjonister. Dette kommer bare to år etter at trygdeavgiften ble økt fra 3 prosent til 4,7 prosent for pensjonister.

– Hvorfor pensjonistene atter en gang skal få en skjerpelse av trygdeavgiften, når gruppen tok hele belastningen forrige gang den ble endret, krever en forklaring av finansministeren, sier generalsekretær Harald Olimb Norman.

– Regjeringen fremmer i sitt statsbudsjett flere skattelettelser, men at trygdeavgiften øker også for oss som var med og tok en stor regning i 2011 føles veldig galt. Vi vet at dette oppfattes negativt av svært mange av landets 790 000 pensjonister, sier generalsekretæren,

 

Regjeringen følger opp løfter om pleie- og omsorgsplasser

Regjeringen vil at staten skal ta et større ansvar for en raskere utbygging av kapasiteten i eldreomsorgen. Det foreslås derfor å øke den gjennomsnittlige statlige tilskuddsandelen per boenhet fra 35 prosent til 50 prosent av anleggskostnaden. Fordelingen av de nye tilskuddene skjer ved 45 prosent dekning per omsorgsbolig og 55 prosent per sykehjemsplass.

– Dette er veldig positivt og betyr at regjeringen følger opp sine løfter om bygging av nye plasser i eldreomsorgen. Vi håper at kommunene med disse nye rammene blir motivert til å løfte egen eldreomsorg lokalt, sier  Norman.

 

Kutter tannhelsesjekk for eldre

Regjeringen foreslår også å avvikle den nye ordningen med gratis tannhelseundersøkelse for eldre på 75 år og over. Regjeringen vil i stedet prioritere tannbehandling til grupper med store tannhelsebehov.

– Dette er svært uheldig og fordi de fjerner et viktig forebyggingstiltak. Nettopp ved å senke terskelen for jevnlig kontroller, unngår vi flere med store tannsykdommer. God tannhelse har mye å si for almenhelsen og trivsel i hverdagen, sier  Norman.

 

 

Fjerner støtte til overnatting ved behandling

Godtgjørelse ved overnatting bidrar til å dekke utgifter til hotellopphold for pasienter der det er lang reisevei til dagbehandling og poliklinisk behandling i spesialhelsetjenesten.

I Statsbudsjettet fra Stoltenbergs regjering ble det foreslått å doble overnattingsgodtgjørelsen, fra 350 kroner til 700 kroner. Dette kom etter særlig press fra Pensjonistforbundet. I tilleggsproposisjonen fra dagens regjering foreslåes det at refusjonen kun økes fra 350 kroner til 500 kroner.

– Dette er veldig trist. Dette er penger som særlig rammer de i som bor distriktene og som har lang reisevei til sykehusene. Det gjelder særlig Nord-Norge og de på Vestlandet. For eldre mennesker med kroniske sykdommer som ofte må på sykehus, er utgiften til reise og bo ved behandling betydelig, sier Norman.

 

Bra at arveavgiften fjernes helt

Regjeringen foreslår å fjerne arveavgiften helt i det nye budsjettet. Dette er noe Pensjonistforbundet applauderer og lenge har jobbet for.

– Det er bra at regjeringen tar tak og fjerner hele denne avgiften slik de har lovet, sier  Norman.

 

Les Harald Olimb Norman sine kommentarer til NRK her: http://www.nrk.no/norge/pensjonistene-ma-betale-1.11345773

0 resultater