Tolgas nye bygdebok kommer på nett,- papirutgave er ikke prioritert i planene

Bygdebok på nett er ikke pensjonist-vennlig

Den reviderte bygdeboka for Tolga som kommer om et år eller to, kan du bare lese på internett. Det blir neppe godt mottatt blant de eldre i bygda som hadde forventet å få den på trykt papir.

Når den nye gards- og slektshistorien for Tolga foreligger, blir det sannsynligvis i form av nettbasert versjon. Det opplyser Arbeidets Rett etter intervju med kultursjef Eivind Moen. Årsaken til dette valget er muligheten til fortløpende oppdatering av verket, og å kunne lage digitale koblinger til andre kilder.    
Men en nettløsning setter også noen begrensninger ifølge lovverket. Utgiveren kan ikke oppgi fødselsdato for nålevende personer, og personvernet krever varsomhet i forhold til personopplysninger. Bygdebok på nett krever også særskilt dataverktøy.

Tema på pensjonistmøte
- Spørsmålet om nettbasert bygdebok vil vi ta opp på førstkommende styremøte, sier leder i Tolga Pensjonistforening, Oddbjørg Morseth. Hun frykter at mange pensjonister i bygda blir skuffet hvis den nye bygdeboka ikke blir trykt i bokformat. Morseth ser ikke bort fra at pensjonistforeningen vil ta saken opp med kommunen for å påvirke til en annen løsning.

Økende nettkrav til pensjonistene
- Planen om bygdebok på internett er et av mange eksempler på at samfunnet forventer at "alle" mestrer bruk av PC og internett, sier fylkessekretær Finn-Åge Løvlien i Pensjonistforbundet Hedmark (PFH). For å lære flere å utnytte digitale tjenester arrangerer PFH lokale internettkurs, og i disse dager er det kurs både i Tolga, Rendalen og Trysil.

 

 

0 resultater