Fra et tidligere medlemsmøte i foreningen.

Septembermøte i Vallset pensjonistforening

Vallset pensjonistforening er i gang igjen med høstens møter. Mer enn 50 møtte opp for å høre Ragnhild og Steinar.

Vallset pensjonistforening hadde møte på Bo- og servicesenteret torsdag 12.september. Grethe ønsket velkommen til 51 frammøtte medlemmer, og Ragnhild og Steinar som skulle underholde.
Vi åpnet med å synge "Den glade vandrer", godt hjulpet av Ragnhild og Steinar. Grethe hadde en del informasjon som hun redegjorde for.
* Vi ble minnet om eldredagen 1.oktober som Vallset og Tangen/Espa pensjonistforeninger har ansvar for i år. Ordføreren skal besøke arrangementet, og at vi kan kjøpe billetter på møtet nå.
*Det skal være regionmøte i oktober. Grethe og Egil drar fra vår forening.
*Det blir julebordtur til Spåtind 25.-27.november.
*Vi har fått 4.500 kroner i kulturmidler fra kommunen.
*PF Hedmark har advart mot forsøk på svindel på internettet.
*Vi har fått anmodning om å sette i gang nytt kurs 65+, for eldre sjåfører.
*Det blir nytt datakurs så snart mange nok har meldt seg på.

Egil leste opp brevet med informasjon om omlegging av kontingenten. De nye reglene skal gjelde fra1.januar 2014, og blir en lettelse i arbeidet for kassereren.
Det var meningen vi skulle få besøk fra "Fleksbuss" med orientering om tilbudet. Etter mye venting og endel telefoner ble det klart at de likevel ikke kunne komme.

Ragnhild og Steinar satte i gang med sang, musikk, skrøner og vitser. Underholdningen ble avbrutt av bevertning og åresalg. Så fortsatte Ragnhild og Steinar underholdningen til trekningen begynte. Etter trekningen tok de seg tid til litt mer musikk og sang.
Til slutt sang vi som vanlig "La oss leve". Så takket Grethe for frammøtet og ønsket alle vel hjem. En spesiell takk til Ragnhild og Steinar for fin underholdning.
 

0 resultater