Holmsbu kirke på Hurum var ett av stedene som pensjonistene fra Eidskog besøkte på sommerturen.

Aktiv sommer for Eidskog-pensjonistene

Aktivitetsdag, busstur og trim sto på programmet i Eidskog pensjonistforening i sommer. Og oppslutningen var stor, særlig på bussturen.

Foreningens første større arrangement på bar bakke i år var aktivitetsdagen den 10.mai. Med Bøndernes Hus på Skotterud som utgangspunkt var det lagt opp til grilling, natursti og diverse konkurranser. Foreningens leder, Arne Fjeld, fortalte om den gamle kjerkevegen fra Lauvlien fram til kjerka på Matrand. Sokneprest Betina Eckbo og musiker Egil Øiseth bidro på hver sin måte i programmet.

En måned senere la eidskogingene ut på busstur. Ikke mindre enn 70 deltakere fylte to busser som satte kursen for Drammen. Målet for dagen var å "utforske" Hurumlandet. På den gamle vikingården Trondagård var det omvisning, og vi fikk hele slektshistorien til den praktfulle gården. Vi besøkte også Holmsbu kirke med sin særegne historie. Kirka var liten og intim og var reist med lite midler og stor dugnadsinnsats. Oppholdet på Holmsbu pensjonat ga anledning til velsmakende måltid. Turen hjem gikk gjennom Oslotunnelen, og det var rart å tenke på at vi var nede på havets bunn.
Vel hjemme i Eidskog igjen ser vi nå fram til knytkalas og mye annen moro utover høsten !

 

0 resultater