Styret i jubileumsåret fra v.: Kasserer Petra Sæther, styremedlem Sigrun Hagen, n.leder Anne Merete Urset, leder Oddbjørg Morseth, sekretær Aud Kleven og styremedlem Ola Martin Steen.

Tolgapensjonistene jubilerte

Flomdiger Glomma og vanskelig framkommelige veger til tross, Tolga pensjonistforening feiret sitt 40-års jubileum med brask og bram.

Vakkert pyntede bord, festkledde medlemmer og ei flomdiger Glomma. Det var rammen rundt markeringen av at det er 40 år siden det ble stiftet pensjonistforening i Tolga. Festen var lagt til Malmplassen gjestegård hvor medlemmene fikk en minnerik kveld.

Styreleder Oddbjørg Morseth hilste hver deltaker velkommen og var kveldens vertinne. Som innledning fortalte hun om hvordan foreningen ble til. På et møte i UL Nybrott 31.mai 1973 foreslo Simen Hagen at det burde dannes ei pensjonistforening, og det ble straks vedtatt, og med Hagen som "formann" som det het den gangen.  Siden da har foreningen vært et aktivt samlingssted for de eldre i bygda, og foreningen har nå 145 medlemmer.

Fylkessekretær Finn-Åge Løvlien hilste fra Pensjonistforbundet og overrakte gavesjekk og blomster. Han gratulerte også på vegne av PF Hedmark og overrakte krystallvase og blomster. Fra Tynset pensjonistforening  overbrakte Erik Kindølshaug gratulasjoner og gave, mens Leif Kåre Kvangraven bidro med tilsvarende fra Os pensjonistforening.

Middagen var ytterst velsmakende og ble servert av dyktige medlemmer fra ungdomsskolens elevbedrift. De ble da også behørig takket for innsatsen. Og med feiende flott musikk fra foreningens faste "band" ble det en stilig og minnerik jubileumsaften i Tolga pensjonistforening. Flomdigre elver og "trælete" vegforhold satte ingen demper på stemningen !

0 resultater