Leder Rolv Skirbekk takket Carina Morland (til v.) og Marianne Bjørke for foredraget om vold i familier.

Vold, demens og Wergeland på samme dag !

Fagforbundet Hedmark arrangerte felleskurs med Pensjonistforbundet Hedmark. På dagsorden sto så vel vold i familier og demens som Wergeland- og Prøysen-viser.

Deltakerne fikk en variert meny da Fagforbundets og Pensjonistforbundets medlemmer i Hedmark ble invitert til seminar på Rica Hotel den 13.juni.
Etter innledende orienteringer av Rolv Skirbekk fra Fagforbundet og fylkessekretær Finn-Åge Løvlien fra PF Hedmark, holdt Hamar krisesenter foredrag om vold i familieforhold. Senterleder Carina Morland og sosionom Marianne Bjørke fortalte om stygge og umenneskelige forhold som avdekkes gjennom senterets arbeid. Ofte er det mannen som utøver volden, mens kvinnen gjerne føler skyld og et lavmål av tro på seg selv. Volden kan arte seg fysisk, psykisk, materielt, seksuelt eller latent.

Morland og Bjørke understreket at vold blant foreldre samtidig er vold mot barna i familien, og dette setter merker for resten av livet. Mange barn lærer gjennom foreldrenes atferd at vold er en måte å løse konflikter på, og de blir noen ganger selv voldsutøvere i voksen alder.

Overlege Sigurd Wetterhus holdt deretter foredrag om demens. - Vi har i dag omlag 70.000 registrerte demenstilfeller, og tallet øker sterkt. Sykdommen vil om noen år utfordre helse-Norge kraftig, sa Wetterhus. Det finnes i dag ikke medisiner eller behandling som kan helbrede demens. Derfor må pasientene og de pårørende lære seg å leve med sykdommen.
Fysisk aktivitet, riktig kosthold og aktiv bruk av hjernen er å anbefale for å forsinke uviklingen av demens. Sykdommen er til en viss grad arvelig, fortalte Wetterhus.

Siste post på programmet var viet grunnlovsjubileet neste år. Kulturformidler Odd Georg Murud fortalte om nasjonale strømninger fra Henrik Wergeland til Alf Prøysen. Han krydret det interessante foredraget med å synge viser av en rekke lokale diktere med nasjonale tanker og ideer.

Leder i Pensjonistforbundet Hedmark, Oddbjørg Morseth, oppsummerte dagen og takket de som bidro til programmet.

0 resultater