Styremøte 26.5.20

Referat fra første styremøte etter årsmøtet i februar.

Styremøte i Grue Pensjonisforening tirsdag 26.5.20 kl. 1330 på Grue Service

Tilstede: Knut Lilleåsen, Bjørn Seigerud, Tron Sundt, Solveig Høgbrenna, Anne Sundt.

Forfall: Jan Korsmo, Johnny Eriksen

Presentasjon av styremedlemmer.  Siden dette er første styremøte etter årsmøtet, hadde hver enkelt ordet for en kort presentasjon av seg selv.

Koronastatus. Leder Knut pekte på at det til nå er avlyst arrangementer i mars, april og mai som følge av "Koronasituasjonen".  Beslutningene om avlysning er tatt som følge av myndighetenes retningslinjer for smittevern, som ble gjort gjeldene fra 12.3. bl.a. om begrensninger av arrangementer med flere enn 5 deltakere. (Senere endret til 50 m.m.).  Styremøtene i mars og april ble også avlyst, men styret har hatt kontakt pr. tlf.  Avlysningene er kunngjort på hjemmesiden vår, men det er kanskje i framtida mulig å få til et system hvor vi kan varsle hvert enkelt medlem på e-mail, SMS e.l.  Sekretæren kartlegger mulighetene og kommer med forslag neste møte.

Grillkveld 23.6.20  Drøfting om den planlagte Grillkvelden 23.6.20 skal avlyses.  Det er mulig at retningslinjene for arrangementer endres i midten av juni, slik at det ikke er begrensninger på deltakerantallet  som hindrer at dettearrangementet kan gå som planlagt. Allikevel er det vanskelig å avvikle med tanke på avstand mellom deltakerne når det gjelder buffeservering av grillmat med kø osv.  Flere i styret har snakket med medlemmer som har gitt uttrykk for at de «ikke tør» delta på dette på det aktuelle tidspunktet.  Avtalen med den som skal underholde innebærer at vi kan få utsatt avtalen uten ekstra kostnader til høsten.   Det var enighet om at det under et slikt  arrangement kan det være vanskelig å følge opp ansvaret for avstand, eksponering av mat osv.  Vedtak: Grillarrangementet 23.6.20 avlyses. Dette kunngjøres på hjemmesidene snarest.  Knut tar kontakt med Tore Halvorsen (musiker) og varsler om avlysningen og  avtaler om evt. Mulig opptreden på «Eldredagen» 1.10. eller en av høstens hyggekvelder.

Høstens program  Vi planlegger med at hyggekveldene kan komme i gang f.o.m, 25.8.20.  Knut forsøker å gjøre nye avtaler med de som skulle ha bidratt med innslag og musikk på de avlyste hyggetreffene.  Datoene blir: 25.8.  29.9.  og  27.10, samt julebord i desember.  Det ble diskutert forslag til emner og innslag, og som tidligere skal vi ha allsang (ekstra allsangbøker bestilles), quiz, og enkel Bingo.  Enighet om at lokalhistoriske innslag er populært. Det er flere i bygda som kan bidra med dette.  I 2022 er det 200-årsmarkering av kirkebrannen, en «oppfriskning» av denne tragediens forløp kan kanskje være en god idé.    Vi vedtar høstens program endelig på neste styremøte 23.6.20.

Innkomne skriv

Info om Webinar om Trygghet og mestringsteknologi fra Pensjonistforbundet 28.5.20 – ingen tiltak.

Kopi av forslag til leserinnlegg i lokalavis – «Den glemte gruppen» - ingen tiltak.

Avstemming til årsmøtet Pensjonistforbundet som er avlyst.  Stemmer fra de som skulle vært delegater sendes pr. e-mail.  Det var enighet for på styremøtet om å stemme for Trysil Pensjonistforenings forslag om «familiemedlemskap»/ rabatt på kontingent for ektefeller og samboere.  Tron ordner dette.

Eventuelt 

Gjennomgang av medlemslista – manglende kontingent foreløpig ingen tiltak.

Takke for bidrag fra Ruth Søgårds begravelse innrykkes i Glåmdalen. (Tron)

 

Grue 27.5.20

Tron Sundt

Sekretær

0 resultater