Vervearbeid

Verveaksjon er iverksatt

Styret i Våler Pensjonistforening

bestemte seg for å øke medlemstallet og var inspirert av responsen som alle opplevde når ringedugnaden ble iverksatt i forbindelse med coronaepidemien. Nå sitter styremedlemmene med hver sine lister og kontakter folk i Våler som er i aktuell alder for medlemsskap. På noen dager har vi fått 27 nye medlemmer. 

Planen er å fortsette dette arbeidet til vi har gått gjennom hele oversikten over folk i Våler som er mer enn 65 år. Det er grunn til å berømme styremedlemmene for innsatsen. 

0 resultater