Årsmelding 2019

Alvdal pensjonistforening har lagt bak seg et aktivt år med mange lokale tiltak for medlemmene og ikke minst flere spennende turer. 

Årsmelding for Alvdal Pensjonistforening 2019.

I styret:

Leder              Gudmund Holmen.

Nestleder          Solvår Hoelset.

Kasserer            Berit Kjellman.

Sekretær           Torbjørn Løkken.

Styremedlem   Vidar Mikkelsen.

Varamedlem    Gert Olav Nordtun og Kjell Barstad.

 

Valgkomite for årsmøtet 2020:

Anne Marie Lohn leder, Kjell Ole Furuli og Kjell Olav Skogli, vara. Ingar Gløtheim.

Revisorer: Leif Bakken med Ola Steimoen som vararevisor.

Møtekomiteen: Eli Gjøran Trøan, leder, Gunvor Mobakken, Anna Murud og Åsmund Samuelshaug.

Kjøkkenkomiteen: Ingveig Stamoen, leder, Mildrid Oddlien og Eli Samuelshaug.

Utsendinger til årsmøtet i Pensjonistforbundet Hedmark på Hamar 18. og 19. mars var Solvår Hoelset og Gudmund Holmen.

På ledersamlingen til Pensjonistforbundet Hedmark på Scandic Elgstua, Elverum, 21. og 22. oktober deltok Gert Olav Nordtun og Gudmund Holmen. Etter kommunevalget i høst er disse valgt til våre representanter i eldrerådet for perioden 2019 – 2023: Eli Gjøran Trøan, Astrid Gjelten og Arne Samuelshaug. Varamedlemmer Valborg Ligård og Magne P. Nerli. Eldrerådet er et viktig organ i kommunen for oss eldre og de skal ha en hånd på rattet, å få til behandling alle saker som berører eldre.

Foreningen hadde ved årets slutt 148 medlemmer.

Foreningen har i året hatt 8 styremøter, 9 medlemsmøter og ett felles medlemsmøte med Tynset Pensjonistforening i Gimle, Fåset, 30. oktober.

Dagstur til Maihaugen 25. juni med Trønderbilene A/S. 43 pensjonister fra Alvdal var med på turen til Maihaugen denne dagen.

Firedagers tur til Sogndal/Sognefjorden 10.til 13. august med Trønderbilene A/S. 30 personer var med på turen.

På årsmøtet hadde vi besøk av Maren Kværnes Hallberg fra Anno Museum Nord-Østerdalen. Hun pratet mye om digitalisering og muligheter det er å få tak i opplysninger om musea på data.

Pensjonistforeninga ble invitert til muset på kaffe 26. februar. Denne dagen hadde muset samarbeid med videregående skole der de solgte kaffe og kaker på muset og Maren Kværnes Hallberg hadde foredrag til oss om Harriet Bakker.

Stein Solbu orienterte om restaureringen av Sølna Kraftverk og samarbeidspartnerene Elverum/Eidsiva/Sølna.

På møtet i april hadde vi besøk av enhetslederne Ranveig Ødegård og Tanja Westgård. De holdt en grundig og god orientering om eldreomsorga i kommunen.

I hjerte uka til helselaga i mai hadde vi møte med foredrag av pensjonert overlege Sigurd Wetterhus om:» Hjerteproblemer hos eldre». Han hadde et godt foredrag og kom med nyttige opplysninger til oss som har fått visse problemer med hjertet i alderdommen. Dette var et godt møte som samlet mye folk. Musikk av Tynset Trekkspillklubb og bevertning med smørbrød, kringle, frukt og kaffe.

Den 25. juni hadde vi vår dagstur til Maihaugen på Lillehammer. På Maihaugen var det dyktige guider som gav oss mye lærdom om bygningene og historien om oppbyggingen av anlegget. 10. – 13. august var vi på firedagers tur til Sogndal. I Sogndal bodde vi på Quality Hotel Sogndal og hadde utflukter derfra hver dag. Vi var på utflukt til Henjum i Leikanger for omvisning. Henjum er ett av fire tun i Leikanger med historie fra før vikingetiden. Det er spor av bosetting her 2000 år tilbake. Tunet har hatt egen stavkirke og tunet ligger omkranset av gravhauger på et lite platå 100 meter over Sognefjorden. Dette er en av de få klyngetuna på Vestlandet som fortsatt har jordbruksdrift og kan vise hvordan en tradisjonell Vestlandsgard drev med sau og frukt. Tidligere var det allsidig jordbruk med sau, gris, høner, geit, ku og hest. Klyngetunet har våningshus og driftsbygninger. Arealer til fordyrking ligger utenom klyngetunet.

På heimturen hadde vi stopp i Lom med lunsj på Aukrust gard med biodynamisk dyrket mat. Dette var et interessant måltid for den som daglig ikke omgås økologisk mat.

I september hadde vi besøk av helsestasjonen med orientering om forebyggende tiltak til helsa vår, for å møte vinteren. De anbefalte oss pensjonister å vaksinere oss mot influensavirus. Variert kosthold og 30 minutters fysisk aktivitet hver dag.

Eldredagen i Alvdal ble arrangert 10. oktober sammen med Frivilligsentralen. Foredragsholder på eldredagen var Trond Ivar Hansen fra Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund. Han pratet om deres arbeid og samarbeid med Pensjonistforbundet om et prosjekt som handler om eldre menneskers bruk av legemidler kombinert med alkohol eller andre rusmidler. Musikk på dagen av Tynset Trekkspillklubb og til slutt fikk vi god middag av kommunen.

På oktobermøtet orienterte Enhetsleder Ranveig Ødegård om Regjeringens kvalitetsreform, «Leve hele livet». Gaia orienterte om sine aktiviteter i Alvdal. Fellesmøte med Tynset Pensjonistforening ble arrangert på Gimle, Fåset, 30. oktober 2019. Et godt møte med mange deltakere og god bevertning. Jan Inge Nordeng hadde et historisk tilbakeblikk på Neby, det gamle senteret på Tynset. Stein Nygård og Johan Sundberg hadde musikk og sang til underholdning og dans.

På møtet 19. november hadde vi besøk av avdelingsleder Rune Mikkelsen fra sparebank 1 Østlandet. Han orienterte om at den digitale utviklingen går fort i dag, så det er ikke enkelt å følge med for pensjonister, og banktjenestene blir dyrere. Han kom inn på identitetstyveri, noe som mange prøver seg på i dag. De som driver med dette, blir smartere og smartere og er ikke lett å få tak på. Vi pensjonister må følge med godt så vi ikke blir lurt.

I november besøkte Pensjonistforeninga Solsida Omsorgsheim med kaker til kafeen og litt underholdning.

Det er utarbeidet møte og aktivitetsplan for 2020. Alle komiteene har gjort et godt arbeid. Vi har hatt utlodning og god bevertning på alle møtene. Takk for samarbeidet i året som har gått.

 

Brandvoll i januar 2020.

Gudmund Holmen.

Leder.

0 resultater