Koronaviruset

Planlagte møter avlyses inntil videre

Styret gjorde i sitt siste møte vedtak om at det planlagte møtet 25. mars avlyses

Forberedelser til møtet er gjort, innleder er engasjert, lokalet bestilt, underholdning er avtalt. Det gjenstår slik sett bare noen detaljer for å gjennomføre møtet. Styret var klare på at de gitte retningslinjer fra Pensjonistforbundet og Helsedirektoratet skal følges. Vi ønsker ikke å opptre som bedrevitere, men ønsker å bidra til denne epidemien går over så fort som mulig. 

0 resultater