Årsmøte med  konsert og hakk!

Årsmøtet i februar 2020

med  kulturellt innslag.

Vi fikk en bunke Årsmøtedokumenter, og anvist plass i amfi når vi kom til Storstua på februarmøtet.  Den kulturelle delen var tilsagt til kl 18, så  vi gikk rett på årsmøtet. Som rimelig var.

Jo åpnet møtet, og vi mintes de av  våre medlemmer som er gått bort  siden forrige årsmøte med et minutts stille ettertanke.

Etter at  de første postene på dagens program  - det er jo godkjenning av innkalling og av  sakslista - var over ble Halvor valgt til møteleder, og overtok mikken.  

May Britt og Tor ble valgt til  å  underskrive protokollen, og det  egentlige årsmøtet kunne ta til. Sekretær Sigmund  leste styrets Årsberetning, et resyme av og over året som har gått.  Tett fulgt av  styrets forslag til  møte- og aktivitetsprogram for  2020.

Begge deler godkjent / bifalt av Årsmøtet, uten  innsigelser.

Neste post  var  Pensjonistforeningens regnskap, presentert av kasserer Kjell Ola.

Vi er godt situert med peeng på bok  og  godt ivaretatt  kommende års forbruk. Regnskapet, som var lovformelig  og behørig    revidert ble da også godkjent av  forsamlingen.   Det samme med  budsjett for 2020, og varsel om  øking av kontigenten.

Kontigent for 2020 er tidligere satt til  kr. 410.-   med varsel om  kr.  470.- for 2021

Siste post på Årsmøteprogrammet  er  Valg, posten er imøtesett med  interesse hvert år.   I år som - nesten sedvanlig - ble spenningen  utløst ved at Jo tok på  seg ledervervet  i  nok et år !   Med tydelig beskjed om at  det blir  det siste!

For øvrig ble  styret  stort sett  som i inneværende år  .  Astrid  hadde frasagt seg gjenvalg, hennes plass i styret ble  fylt opp av  Erna,  som jo hadde plass i styret  i en tidligere  periode.   Jo takket Astrid for innsatsen  med pene ord og en hard  (!) blomst.

Valgkomiteen  bli forsterket med  et nytt 3. medlem , Edvin Finstad etter benkeforslag.

Dermed var  Årsmøtet 2020 over.  Takk til Jo  som nok en gang  "redder" oss  fra  tillitsmannsknipa!

Det kulturelle innslag var denne gang  av  ungdommene  fra Trønn's ;  Øyvor og  Sigrun Myrvang   med  hjelpere  bl.a. med  slagverk  i første   nummer,  hvor Øyvor spilte en av Ole Edvardts trompetsoloer .  Etterpå  ble det mange sanger  framført av  Sigrun med Øyvor ved flygelet, sanger av   bl. a.  Dagsland,  Prøyss  og Bremnes.  Veldig bra ! 

At jentene er noe tynget av stundens alvor er rimelig.  Det er stor takhøyde i Storstua,  så noe mere volum kunne vi  nok tålt!   Jo takket  jentene for  trivelig musikkstund, og bød de på middag sammen med oss.

Møtet fortsatte  ved bordene, hvor vi fikk   øvrige  møtesaker, referater fra  møtet den 21. januar, og fra styremøter  14. jan. og  fra 11. feb.  Mellem anna  orientering om sommerens turer  så langt det er i boks.   3 dagers turen  til Nord-Vestlandet med  kvarter i Molde blir fra 28. til  30. juni , med påmelding  på    møtet den   22 april                         Pris   underkant av 5.000  kr.   Dagsturen til Finnskogen er antydet  ca 20. august, den med betydelig sponsing av foreningen.  Detaljer senere.

Så var det tid for  hakk!   Med påfølgende  kaffe og  Berta's   rundstykker!  Smakte fortreffelig!

Noe egen sang ble det ikke,  vår  trubadur Ragnhild var ikke tilstede, og Bjørn - som hadde lovet å  hjelpe med trekkspill, ligger på sykehuset med  brukket ben!

Men  loddsalg  og påfølgende trekning ble det, og  de mange gevinster fant sine vinnere. 

 Astrid  vant napp i Kai-skapet.   Fire medlemmer har tidligere to napp hver, så det er etterhvert  spennende hver gang vi trekker! 

Bertha fikk napp i  trebollen fra Arne, og  Randi V.H.  fikk napp i  Stor-Elvdalsvottene.

Etter  broderring  og takk for en trivelig kveld  var  det  vel hjem - ut i hålka!

 

 

0 resultater