Roar Engelberg på januarmøtet

Panfløytekonsert

..

Vi er forventningsfulle når vi - på årets første møte entrer Storstuas amfi.  Og forventningen går over i begeistring, når vi  igjen møter  konsertmesteren, Panfløytisten Roar Engelberg.  Han  vartet opp med  mange kjente og kjære melodier, dyktig framført som ventet.  Ledsaget av  lun karakteristikk av   verkene.  Takk!

Jo takket pent og vi  applauderte  fram  ekstranummer!

Etter konserten fortsatte  vi til   våre  mere eller mindre faste plasser rundt bordene for øvrig møteprogram.   Jo presenterte dagens nye medlem, Arne Tronstad som ble varmt  mottatt og er velkommen  !     Vi er pr dato  148 medlemmer.  Mange er blitt borte i løpet av vinteren. Slik er livet, og med det, foreningslivet.   

Sigmund  refererte  fra  bl a  siste  styremøte  .  Han kommenterte og at møtetid  ble midlertidig endret for dagens  møte. Rett  møtetid er  kl. 17.00  også i ettertid.

Neste styremøte er 11. feb.,  årsmøtet avholdes  18. feb.  ( kl 17.00  ! )

Det ble referert brev fra  reiseoperatør   Hit og Dit  med tilbud om  bussturer  i sommer som kommer.  

Det foreslåes dagstur til Finnskogen,  kanskje i midten av august, besøke blandt  annet Våler nye kirke,  Åsta Holth- museet på Svullrya . Guiding og bespisning, pris 1290.- pr pers, men med medlemssponsing  på 3-400 kroner.

Hit og Dit - alltid med Håvard ved rattet og Berit med mikken ved sin side - foreslår og  tur til   Atlanterhavsveien.  Karakterisert som Norges vakreste.  Denne turen  inkluderer to overnattinger,   besøk i Molde,  båttur til  Håholmen,  Kristiansund  og Sunndalsøra, alt fror  4.850 kroner.

Turforslagene ble godt mottatt, påmelding på senere møter.

Eldrerådet har  anmodet om at det må bli gate- belysning  utenfor/langs  Storstua  vestvegg.  Her har  nok og Pensjonistforeningen  sluttet seg til.

Styret vårt har og tatt initiativ til  et prosjekt ved Hovedkirken,   foreningen  ønsker å delta i  en dugnad for å   endre/ bedre  inngangspartiet  ved kirken.  Flytte  grindstolper og endre   muren  for å gi bedre adkomst..  Målbæres hos oss av Halvor .       Saken fremmes i samråd med fungerende kirkeverge, og oversendes Riksantikvaren, som steller med slike ting.

Bjørn Austeng  snakket om  Aktive Fredsreiser, 8 dagers tur med buss til Tyskland / Polen  med start 13. juni.  Prisen er nå 9.000 pr pers,  i tosengs lugarer på båtene.

Se to filer nederst her for å se detaljprogrammet.

Sedvanlig deilig bevertning   .    Ragnhild var ikke  på møtet, men  Bjørn gjorde et forsøk på  tonefølge  med flygelet.  Han lovet å komme sterkere tilbake på et senere tidspunkt!.  Så var det tid for  åre-salg med tilhørende trekning.

Helene fikk napp i  Kai-skapet, som begynner å bli legendarisk!  Halvor  napp i Stor-Elvdals-vottene,  og Grete  napp i den fine trebollen fra Arne Holen.  

Så var det å takke for idag,  synge i Broderring - og ut på hålka!

0 resultater