Rapporten "Samordningsfellen" skapte engasjement da den ble presentert på et seminar på Stortinget tirsdag. Forfatterne er f.v. Bjarne Jensen, Ragnhild Dahl og Sindre Farstad.

Høy temperatur på seminar om samordningsfellen 

- Samordningsfellen resulterer i store tap, både for enkeltmennesker og samfunnet, slo professor emeritus Bjarne Jensen fast, da han presenterte Pensjonistforbundets nye rapport på et seminar på Stortinget tirsdag.  

Det var Senterpartiet i samarbeid med Pensjonistforbundet som sto bak seminaret, som samlet fagfolk, berørte og media. Rapporten tar for seg konsekvensene av reglene for samordning av folketrygd og offentlig tjenestepensjon som ble innført ved pensjonsreformen i 2011. Kort fortalt fører dette til at offentlig ansatte født fra 1944 til 1962 taper tjenestepensjon for hvert år de arbeider etter fylte 67 år. I tillegg
svekker reglene det viktigste målet for reformen – nemlig at flere skal stå lenger i arbeid.

Den enkelte taper

Fra rapporten: den offentlige tjenestepensjonen (oransje søyler) blir lavere jo lenger man jobber etter 67 år pluss levealdersjustering, og er helt borte dersom man jobber til om lag 72 og et halvt år.

På seminaret sto mange sannhetsvitner frem og fortalte sin historie. Gjenganger var ønske fra arbeidsgiver og den ansatte selv om å jobbe ut over fylte 67 år og manglende kunnskap og informasjon om konsekvensene av dette. For maskinføreren fra Lier ble tjenestepensjonen nullet ut ved 72 år. Han led samme skjebne som skatterådgiveren, overlegen, kateketen, tannlegen, professoren og sykepleieren - mennesker i alle typer yrker i offentlig sektor. Så langt har rundt 12 000 personer gått i fellen, og tapt det de har betalt inn i til kommunale og statlige pensjonskasser gjennom et langt yrkesliv. 

En kunne fortelle at han på grunn av  samordningen av tjenestepensjon og folketrygd fra NAV hadde tapt 7900 kroner i måneden i pensjon de fire årene han hadde vært pensjonist, i alt 380 000 kroner. - Det har hatt konsekvenser for meg personlig og har gitt meg en litt uverdig alderdom, sa han. - Dagens politikere må rette opp de feil som er gjort, det er skammelig at politikere og byråkrater fortsetter å snakke usant om vår rettmessige pensjon!

Professor emeritus Bjarne Jensen presenterte rapporten "Samordningsfellen".

Samfunnet taper

- Hvis Stortinget hadde kjent til konsekvensene i 2010, ville de aldri ha vedtatt disse reglene, mente Bjarne Jensen - som påpekte at også de samfunnsøkonomiske konsekvensene er store, noe som ikke er utredet før i denne rapporten. 

Intensjonen med pensjonsreformen var etter sigende å få folk til å jobbe lenger. Samordingsfellen har den motsatte effekten: Slik dette er lønner det seg absolutt ikke å stå lenger i jobb for de som er født mellom 1944 og 1962 og jobber i offentlig sektor. - Dette er også en stor forskjellsbehandling av arbeidstakere, da det kun gjelder en spesifikk gruppe, påpekte Jensen. 

Rapporten viser at dersom flere slutter å jobbe tidligere, blir det naturlig nok større pensjonsutbetalinger og mindre inntekt til pensjonssystemet. Jobber man lenger, utsetter man pensjonsutbetalingen og bidrar med høyere skatteinntekter. Jobber man lenger bidrar man dessuten til verdiskapningen i samfunnet.
Ved et lavt anslag kan 31 000 årsverk gå tapt ved at folk slutter tidligere å jobbe, noe som reduserer BNP (brutto nasjonalprodukt) med 24 milliarder kroner. Et høyt anslag viser at 55 000 årsverk kan gå tapt, med tilsvarende større reduksjon av BNP. 

- Burde forvente politisk interesse

- Rapporten er et godt dokument, samfunnsøknomiske virkninger av samordningen er ikke tidligere belyst, sa professor Axel West Pedersen fra Oslo Met. Han påpekte et betydelig økonomisk og velferdsmessig tap for to grupper av offentlig ansatte i de berørte årskull: De som på tross av nye regler velger å jobbe lenger enn 67 år og de som går av ved 67, men ville valgt å jobbe videre under et mildere samordningsregime. I tillegg kommer tapet for staten.

- Denne saken har alt: Fordelingseffekter, arbeidslinja, forbrukerperspektiv og den påvirker offentlige finanser. Så hvorfor er det ikke flere politikere til stede her i dag, spurte pensjonsrådgiver Morten Gjeldstad, da han kommenterte rapporten.

Alle medlemmer av Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget var invitert, kun Lise Christoffersen (AP) og Solfrid Lerbrekk (SV) valgte å stikke innom for å kommentere saken. Begge forsikret at de ville jobbe videre med den. Det samme gjorde selvsagt seminararrangør Senterpartiet v/ Per Olaf Lundteigen. - Vi er tydelige på at man ikke skal få en redusert tjenestepensjon ved å jobbe ut over 67 år. Vi kommer til å fortsette å jobbe med saken, og da må det bli en endring, sa han, og høstet applaus.

Seminaret ga motivasjon til å jobbe videre, også for Pensjonistforbundet. - Dette handler om aldersdiskriminering og forskjellsbehandling av grupper, og viser at det er viktig å organisere seg når man er pensjonist. Gjennomslaget får vi til i samarbeid, vi må få Stortinget til å endre politikken i tråd med samfunnets ambisjoner, sa forbundsleder Jan Davidsen.

F.v. Steinar Fuglevaag, Fagforbundet, Jan Davidsen, Pensjonistforbundet og Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet. 

Her kan du lese omtalen i Fagbladet.

 

 

 

 

0 resultater